Ansvarsfraskrivelse – juridisk merknad

1. Ansvarsbegrensning
Innholdet på nettstedet ble opprettet med størst mulig omhu og til det beste av samvittigheten. Likevel pålegger leverandøren av dette nettstedet intet ansvar for aktualitet, fullstendighet og nøyaktighet av sidene og innholdet som tilbys.

Som leverandør er leverandøren av dette nettstedet ansvarlig i henhold til § 7 nr. 1 TMG for eget innhold og gitt informasjon på disse sidene i henhold til de generelle lovene; i henhold til §§ 8 til 10 TMG, er imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon. Fjerning eller blokkering av dette innholdet finner sted umiddelbart fra det øyeblikket du kjenner til en bestemt overtredelse. Ansvar er bare mulig fra det tidspunkt kunnskapen er anskaffet.

2. Eksterne lenker

Nettstedet inneholder såkalte “eksterne lenker” (lenker) til andre nettsteder hvis innhold leverandøren av nettstedet ikke har noen innflytelse. Av denne grunn kan leverandøren ikke påta seg noe ansvar for dette innholdet.
For innholdet og korrektheten av den angitte informasjonen, er den respektive tilbyderen av den lenke nettsiden ansvarlig. På tidspunktet for lenking var det ingen merkbar lovbrudd. Ved varsling av en slik overtredelse vil linken bli fjernet umiddelbart.

3. Opphavsrett / tilhørende opphavsrett

Innhold, verker og informasjon publisert på dette nettstedet er underlagt tysk opphavsrett og tilhørende opphavsrett. Enhver form for duplisering, behandling, distribusjon, lagring og enhver form for utnyttelse utenfor grenser for opphavsrett krever skriftlig samtykke fra den respektive rettighetshaver. Uautorisert kopiering / lagring av den oppgitte informasjonen på disse nettsidene er ikke tillatt og straffbart.

4. Personvern

Ved å besøke nettstedet kan informasjon (dato, klokkeslett, side som er åpnet) lagres på serveren. Ingen personlig informasjon (f.eks. Navn, adresse eller e-postadresse) blir lagret.

Hvis personopplysninger samles inn, gjøres dette, hvis det er mulig, kun med forutgående samtykke fra brukeren av nettstedet. Overføring av data til tredjepart uten uttrykkelig samtykke fra brukeren finner ikke sted.

Leverandøren påpeker at overføring av data på Internett (f.eks. Via e-post) har sikkerhetsgap og at fullstendig beskyttelse av dataene mot tredjepartstilgang ikke kan garanteres. Leverandøren påtar seg intet ansvar for skader som skyldes slike sikkerhetsgap.

Bruk av kontaktdata fra tredjeparter for kommersiell bruk er uttrykkelig motsagt. Med mindre leverandøren tidligere har gitt sitt skriftlige samtykke.
Leverandøren forbeholder seg retten til å treffe rettslige skritt ved uoppfordret sending av reklameinformasjon, f.eks. B. ved spampost før.